Hướng dẫn sử dụng NAS BUFFALO cơ bản
Bật Nas - Cắm dây LAN từ NAS vào hệ thống mạng trong nhà từ Modem hoặc  Switch , sau đó tải NasNavigator

Nas Navigator


Cài đặt xong mở App lên và click Refresh 

B1 : Click chuột phải - Chọn Settings

IP NAS sẽ theo địa chỉ IP của modem nhà bạn


_______________________________________


Đặt IP Tĩnh trên NAS


(5)Tắt cấp DHCP

(6)Đặt địa chỉ IP tĩnh 

(7)Đặt IP của modem


_________________

Tạo User


_________________________

Tạo thư mục

Read - chỉ đọc

Read & Wirte - Full quyền

Recyle Bin - Bật hoặc tắt thùng rác ( Các File xóa sẽ ở folder Trashbox

SMB - Share Win/MAC

FTP - Share qua giao thức FPT port 21

AFP - Share qua giao thức FPT cho máy MAC

Backup - Cho phép Backup thư mục này

WebAccess - Truy cập Nas từ Internet bên ngoài 

Access Restrictions - Cho phép phân quyền truy cập từ xa vào folder này

____________

Kích hoạt WebAccess truy cập từ xa(4) Đặt tên truy cập từ xa cho NAS

Key chọn Random

(5) Điền Port 9000

_____________

Mở truy cập từ xa cho folder(7) Mở WebAccess

(8)  Các chế độ cho phép file dữ liệu của thư mục này  

- Allow Anonymous : Tất cả đều nhìn thấy ( tài khoản guest)

Allow All Groups and User : Chỉ User và Groups của NAS mới thấy (login)

Use Inherited Folder Permissions : Cho phép danh sách ở Access Restriction nhìn thấy