Hướng dẫn cài đặt và sử dụng NAS

Hướng dẫn cài đặt NAS Buffalo truy cập từ xa qua WebAccess đối với các dòng fimrware mới LS421DE, TS5400 ...
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cài đặt WebAccess cho Nas Buffalo, áp dụng cho các dòng Linkstation LS210-220-410-420-421-441 và Terastation TS5200,TS5400,TS3400 ...Dùng App NAS Navigator quét NAS Vào cài đặt NAS theo địa chỉ IP đã quét đượcĐặt IP Tĩnh cho NAS Vào Network - IP Address - LAN Port 1- Disable...
Hướng dẫn mở port 9000 WebAccess cho các dòng modem
Mở Port WebAccess._ Tiếp tục Mở Port cho 2 dịch vụ này trong Modem Buffalo Và một số modem khácVD: Mở port trong phần NAT/QoS_ Port 9000 cho WebAccess, với địa chỉ IP tĩnh vừa đặt trong cấu hình là IP của modem Buffalo. TP-linkMODEM GPON của FPT telecomVNPT IGateVào NAT  - Virtual...
Hướng dẫn cài đặt NAS Buffalo  WebAccess các dòng fimrware cũ
Giới thiệu: Truy cập từ xa là chức năng quan trọng và rất hữu ích của NAS Buffalo. Bạn đọc có thể đi đâu đó xa nhà như đi công tác, đi du lịch... mà vẫn có thể truy cập vào NAS Buffalo ở nhà để lấy file dữ liệu ra...